Domino – koble sammen begreper knyttet til norsk rom og deres historie

– Klipp ut dominobrikkene (hver brikke består av to ulike begreper).
– Gå sammen i grupper på 3-4 elever.
– Legg dominobrikkene i en haug med teksten ned.
– Trekk først fem dominobrikker hver fra haugen.
– Trekk så en dominobrikke fra haugen som dere legger midt på bordet med teksten opp.
– Etter tur legger deltakerne en dominobrikke på bordet slik at ett begrep på brikken blir liggende inntil ett begrep på en av brikkene på bordet.
– Den som legger ned en brikke, må forklare hvilken sammenheng det er mellom de to begrepene som blir liggende inntil hverandre. For eksempel slik: “Jeg legger Porrajamos inntil Konsentrasjonsleir fordi Porrajamos er betegnelsen på utryddelse av rom i konsentrasjonsleirene.”
– Man kan ikke dikte opp sammenhenger som man vet ikke er riktige. Ved tvil eller uenighet kan man for eksempel spørre læreren eller bruke oppslagsverk.
– Når man har lagt ned en brikke, trekker man en ny fra haugen og legger den foran seg, slik at man alltid har fem brikker liggende på bordet.
– Dersom du ikke klarer å koble noen av begrepene på bordet med de du har foran deg, står du over en runde.
– Fortsett til alle brikkene er brukt opp eller til ingen kan legge flere brikker.

Instruksjonen til spillet er hentet fra undervisningsopplegg ved HL-senteret. Opplegget til HL-senteret omhandler Holocaust og andre verdenskrig.

dominoLast ned dominobrikker her