Undervisningsopplegg for ungdomstrinn Undervisningsopplegg for videregående

Typisk norsk?

Ifølge generell del av læreplanen har opplæringen blant annet som formål:

å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjoner for å bevare egenart og særdrag – og åpent møte andre kulturer for å kunne gledes av mangfoldet i menneskelige ytringsformer og å lære av kontraster (Utdanningsdirektoratet, Generell del av læreplanen, s. 22)

Når vi skal lære om Norges nasjonale arv, er det sentralt å legge vekt på at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn, og at det er mange måter å være norsk på. Flere av våre nasjonale minoriteter har vært her lenge før Norge ble en egen nasjonalstat. Mange er opptatte av å finne ut av hva som er typisk norsk, men finnes det egentlig noe som er typisk norsk?

Filmen Typisk norsk? handler om «det norske» sett med ulike øyne, og hva dette innebærer for ungdommer med bakgrunn i de nasjonale minoritetene. I filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk. I filmen Daniel – norsk og rom snakker Daniel blant annet om sitt forhold til Norge som hjemland og det å være norsk.

Se filmene med tilhørende oppgaver her.

Typisk norsk 4     Daniel kvadrat