Undervisningsopplegg for ungdomstrinn Undervisningsopplegg for videregående

Identitet

Det er mange forhold som har betydning for vår identitet, for eksempel familie, venner, tradisjoner, språk og religion. Et menneskes identitet er kompleks og består som regel av mange elementer og et mangfold av tilhørigheter. En person kan for eksempel ha tilhørighet til flere kulturtradisjoner, språk, nasjonaliteter på en og samme tid. Identitet er ikke gitt eller fast en gang for alle. Identitetsdanningen er en kontinuerlig prosess, og den enkeltes opplevelse av hvem han eller hun er, forandrer seg over tid. Utvikling av identitet er en prosess som foregår i relasjoner mellom mennesker i de miljøene der folk til daglig samhandler. Signaler og tilbakemeldinger omgivelsene gir til unge mennesker, vil påvirke deres opplevelse av hvem de er, og hvorvidt de klarer å utvikle en trygg mangfoldig identitet. Identitet er noe personlig og subjektivt, så det som er viktig for noen, trenger ikke være viktig for andre. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen

I filmene Identitet og Daniel – norsk og rom reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet identitet. De snakker blant annet om hvordan familie, tradisjoner og språk har påvirket deres identitetsfølelse.

Se filmene med tilhørende oppgaver her.

Identitet 3Daniel kvadrat