Undervisningsopplegg for ungdomstrinn Undervisningsopplegg for videregående

Dypdykk i arkiv

I den generelle delen av læreplanen legges det blant annet vekt på at

målet for undervisninga er å trene elevane både til å kombinere og å analysere – å utvikle både fantasi og skepsis slik at røynsle kan omsetjast til innsikt

(Kirke-utdannings-og forskningsdepartemetet, s. 7)
 
Gjennom dypdykk i arkivene vil elevene få mulighet til å se hvordan de nasjonale minoritetene er framstilt gjennom historien. Elevene kan undersøke ulike kilder opp mot hverandre og vurdere i hvilken sammenheng og med hvilken hensikt kildematerialet er laget. Videre kan elevene reflektere over hvordan tidligere oppfatninger kan ha betydning for hvordan noen av de nasjonale minoritetene fremdeles opplever stigmatisering og fordommer. Refleksjon rundt kildene vil kunne peke fram mot hvordan «sannheter» framsettes også i dag og bidra til at elevene stiller kritiske spørsmål til rådende oppfatninger.