Undervisningsopplegg for ungdomstrinn Undervisningsopplegg for videregående

Diskriminering

I generell del av læreplanen står det at «utdanningen må […] formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir. Viten om andre folk gir egne og andres verdier en sjanse til å prøves. Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.» (Utdanningsdirektoratet, Generell del av læreplanen, s. 4)

Våre nasjonale minoriteter har blitt utsatt for ulike former for diskriminering opp gjennom historien, og mange opplever også fordommer og diskriminering i dag. Under ungdomstrinn / videregående finner du flere undervisningsopplegg som har dette som hovedtema.

I filmen «Diskriminering» samtaler ungdommer fra våre nasjonale minoriteter rundt begreper som fordommer, diskriminering og menneskeverd. De gir blant annet eksempler på hvordan noen av de nasjonale minoritetene har blitt utsatt for diskriminering i både tidligere tider og nå. I siste del av filmen «Daniel – norsk og rom» snakker Daniel om sine erfaringer med diskriminering og fordommer.

Se filmene med tilhørende oppgaver her.

Diskriminering 2Daniel kvadrat