Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

I filmen «Diskriminering» samtaler ungdommer fra de nasjonale minoritetene rundt begreper som fordommer, diskriminering og menneskeverd. De gir blant annet eksempler på hvordan nasjonale minoriteter har blitt utsatt for diskriminering i både tidligere tider og nå.


Før dere ser filmen Diskriminering, er det viktig at de vet hva en nasjonal minoritet er og hvilke nasjonale minoriteter vi har i Norge.

Spørsmål:

  • Hva er en nasjonal minoritet?
  • Hvilke nasjonale minoriteter finnes i Norge?
  • Hva er forskjellen på en nasjonal minoritet og en ny minoritet?
  • Kjenner du noen som tilhører en nasjonal minoritet?
  • Vet du om noen kjente personer som tilhører en av de nasjonale minoritetene i Norge?
  •  
    Les mer om nasjonale minoriteter her.

I filmen spiller ungdommene et spill der de skal forklare hverandre ord. Spillet består av kort med sentrale begreper og ordforklaringer. Den som trekker ordet, skal prøve å forklare de andre hva ordet betyr uten å bruke selve ordet. De andre gjetter ordet, for eksempel fordommer, og ungdommene samtaler om sine erfaringer rundt fordommer.

Sentrale begreper: fordommer, stereotypi, diskriminering (direkte og indirekte), minoritet, majoritet, nasjonal minoritet, rasisme, etnisitet/etnisk gruppe, umenneskeliggjøring, assimilering, menneskeverd.

Last ned begrepskort – diskriminering
Tips til arbeid med ord og begreper
Ordforklaringer – diskriminering her

Natalie Preminger

Natalie Preminger: Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Inge Brenden Seigerud

Inge B. Seigerud: Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila: Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.

 

Rein Oskar Evensen

Rein O. Evensen: Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk-teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Caroline Karlsen

Caroline Karlsen: Jeg er tater-jente og norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Daniel

Daniel:  Jeg er 21 år, norsk og rom.


1. Hva er fordommer?
2. Hvordan påvirker fordommer oss?
3. Hvor kommer fordommer fra?

For å kunne bekjempe fordommer, må vi først kunne innrømme at vi har fordommer.
4. Tenk over hvilke fordommer du har? (Dette trenger du ikke dele med de andre)
5. Hva kan du gjøre for å bli kvitt disse fordommene?

6. Hva er forskjellen på stereotyper og fordommer?
7. Har du opplevd fordommer og stereotype forestillinger?
8. Er stereotyper alltid negative? Kan de brukes til noe positivt?
9. Hva menes med at vår oppfatning av enkeltmennesker ikke nødvendigvis vil farges av stereotypene når vi blir kjent med dem?
10. Er forskjellsbehandling alltid diskriminering?
11. Har du opplevd å bli diskriminert? Har du venner, familie eller kjenner andre som har fortalt om hendelser der de har blitt diskriminert?
12. Tror du at det er like mye diskriminering i dag som det var før? Eller har diskriminering fått en annen form?
13. Er en minoritet alltid i mindretall? Hvorfor/hvorfor ikke?
14. Tror du de fleste i Norge vet hva en nasjonal minoritet er? Kan det å være «usynlig» oppleves som diskriminering?