Takk!

Vi takker alle som har vært med å bidra til oppleggene om nasjonale minoriteter. Særlig vil vi takke interesseorgansisasjonene og andre med tilknytning til de nasjonale minoritetene. De har bidratt med innspill og forslag til opplegg og har kommet med nyttige kommentarer underveis.

Andre samarbeidspartnere
Vi vil særlig takke Johanne Bergkvist ved Oslo byarkiv. Hun har bidratt med sin kompetanse om arbeid med historiske kilder og bruk av arkiv. Hun har funnet fram aktuelle kilder, særlig knyttet til romanifolket/tatere og rom.

Videre vil vi takke Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter ved Lars Lien, Peder Nustad og Harald Syse for nyttige innspill til våre opplegg om jødene.

Vi vil også takke Bjørnar Seppola fra Kvenlandsforbundet for å ha oversatt dokumenter til norsk. Dette har gjort kilder om kvenene/norskfinnene tilgjengelig for oppgaver til elevene.